Llibertat Ròdenas

Per: Comissió Memòria i Gènere

La Comissió Memòria i Gènere la conformen un grup d’entitats amb un objectiu comú: crear un procés de treball horitzontal, participatiu i compromès amb la recuperació de la memòria històrica de les dones. Constituint una comunitat de transferència de coneixements, experteses i recursos.

Publicat: 02/08/2023

Llibertat Ròdenas i Dominguez, (Xera, Valencia , 1892 – Mèxic 1970) sindicalista, miliciana, lliurepensadora

Llibertat Ròdenas, una dona rebel i involucrada en la causa revolucionaria. Neix en el context d’una família obertament llibertària, com el seu nom ens fa entendre. Co­mença a forjar els seus idearis polítics des de molt jove gràcies a l’educació que va rebre a casa i assistint a l’escola laica.

El gener de 1918, Llibertat Ròdenas es una de les activistes feministes que participa amb les seves companyes treballadores en la gran revolta de dones de Barcelona. Aquest serà l’inici de la seva carrera com a conferenciant i activista. El seu és un dels pocs noms que apareixen sovint en les cròniques de la vaga que va deixar la ciutat a les portes d’una gran vaga general i va motivar la destitució del governador civil, implantant el toc de queda i la suspensió de garanties jurisdiccionals.

Va ser un conflicte curt, de tres setmanes de durada, del 8 al 26 de gener, amb grans manifestacions de força al carrer i greus aldarulls. Amb la declaració de l’estat de guerra, es va reprimir durament les activistes que havien desfermat la protesta urbana que sota la consigna popular «Per humanitat, dones, totes al carrer!» havien demostrat la seva força.

“Que si ve Maura, que si ve Dato, el que mai ve és el pa barato!” .
Barcelona, cançó popular, 1918